ort logo   logo
 על סדר היום
 משחק התכנות הגדול

משחק התכנות הגדול התחיל!!!

תלמידי חט"ב , שימו לב, תחרות מונקי.

בכל כיתה שתארגן תחרות (באישור ובתיאום מול המחנכת/רכזת השכבה) במעבדת מחשבים, 

יינתן לזוכה הכיתתי פרס למימוש מיידי!!!

לפרטים, ניתן לפנות למחנכות/רכזות שכבה/דוד רצון רכז התקשוב.

בהצלחה!!!

 

 בית הספר שלנו
 הודעות חשובות
26-27/03/15 - חט"ע -

 שכבה י' - עזרה ראשונה

 
 קישורים חשובים
 חדשות משרד החינוך
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060