ort logo   logo
 על סדר היום
 
תחרות "אליפות המתמטיקה" - הכיתות המובילות 12/12/17 
 
 מקום  כיתה  ניקוד            ממוצע לתלמיד
 1  ח'3 3904 122
 2  ז'3  4680 120
 3 ח'2  2906 90
 

 

 בית הספר שלנו

 

 

 

 

 

 
 
כתבו עלינו הכיתה הירוקה ארכיון 
לוח מבחנים מידע להורים  קישורים חשובים 

 

 קישורים חשובים
 חדשות משרד החינוך
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060