ort logo   logo
 על סדר היום
תחרות "אליפות המתמטיקה" - הכיתות המובילות
 
 מקום  כיתה ממוצע לתלמיד
 1  ח'3 208
 2  ז'3 146
 3 ח'2 103
 
  
 בית הספר שלנו

 

 

 

 

 

 
 
כתבו עלינו הכיתה הירוקה ארכיון 
לוח מבחנים מידע להורים  קישורים חשובים 

 

 קישורים חשובים
 חדשות משרד החינוך
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060