ort logo   logo
 לתלמידים העולים לשכבת י' ולשכבת יא'

                                                                               19/06/2016

לכבוד תלמידי כיתות ט' / י' ,העולים לכיתות י' /יא'

הנדון: ספרי קריאה באנגלית - Extensive Reading

תלמידים יקרים,

v     במסגרת תוכנית הלימודים בספרות אנגלית) (Literature Program: Module B/D/F  הינכם מחוייבים לקרוא מספר ספרי קריאה מדי שנה. הספרים מדורגים  בהתאם  לרמת הלימודים שלכם (5/4/3 יח''ל).

להלן הדירוג של ספרי קריאה (graded readers):

                              תלמידי כיתות יא':

                              5 יח''ל -  Level 6 / advanced

                              4 יח''ל – Level 5 / upper -intermediate

                              תלמידי כיתות י':

                              5 יח''ל – Level 5 / upper – intermediate

                              4 יח''ל -   Level 4 /  intermediate

                           *תלמידי 3 יחידות יקראו ספר בכיתה, במהלך שיעורי אנגלית.

v     במהלך החופשה עליכם לקרוא ספר אחד לפחות, לפי בחירתכם. בתחילת שנה''ל תשע''ז, תבחנו על הספר שקראתם. תוכלו להיעזר בספר במהלך הבחינה.

 

·         את הספרים ניתן לרכוש   בחנויות או לשאול מהספרייה הבית ספרית  / עירונית.

                                                                                             קריאה מהנה,

צוות אנגלית חט''ע

  

 נושאים לבחינת מעבר באנגלית לתלמידים העולים לכיתות י' ו יא'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
נושאים למבחן מעבר לעולים לכיתות י'-יא'אחראי מערכת הודעות 04/07/201616.06 KBהורדה
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060