ort logo   logo
 טקסט חופשי

 טקס מצטיינים ה- 17 של ביה"ס

ביום חמישי 21-6-12 התקיים הטקס המשבח את עשייתם של התלמידים המצטיינים בלימודים.

לאחר יום שקט מתוח, זכו התלמידים המצטיינים מכיתות ז-יא מביה"ס, לקבל את תעודות ההצטיינות שלהם.
198 התלמידים הנרגשים מצטרפים אל 36 תלמידי יב' שקיבלו את תעודות ההצטיינות שלהם בטקס יב'.
כל אחד מהמצטיינים, בנוסף להצטיינותו בלימודים הוא גם מופת בהתנהגותו ובתרומתו לקהילה.

מצטייני המצטיינים, ביטון מאי מכיתה ז'1, אורי לאטי מכיתה ח'7 והדר מנדלוביץ מכיתה ט'7בממוצע של 100 כל אחד ודן יאשניק מכיתה י'3 בממוצע 99.3 הודו לביה"ס על העידוד למצוינות, על התמיכה בלימודים ועל חשיפתם לתחומים רבים שלא רק במסגרת ביה"ס ופותח בפניהם אופקים רבים כמו עולם הסייבר,  הרובוטיקה, האקדמיה והעסקים.
גם הרובוט אותו בנו התלמידים בשיתוף עשות אשקלון זכה לציון והוכיח את יכולותיו בזריקת כדורסל.
כל התלמידים הגיעו לטקס לבושים בחולצת תלבושת לבנה ועליה מוטבע מוטו ביה"ס "הידע הוא אחריות: ככל שהאדם לומד יותר ויודע יותר, כן הוא חייב להיות אחראי יותר להעניק לזולתו ולסביבה" הרב משה צבי נריה

 

 

ישראל היום - מפרסם את טקס המצטיינים

 

 

 

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060