ort logo   logo
 לוח מבחנים לפי שכבות
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי
שכבת ז' -ט 'אחראי מערכת הודעות31/12/2017
שכבה י'-י"באורה גול21/11/2017
 טפסים חשובים
 כותרתבעל מסמך
טופס בקשה להבחן מועד ב'ברקוביץ טליה
 מעורבות חברתית שכבת יב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
שאלון הערכה אישית של התלמידאחראי מערכת הודעות 25/03/201472.82 KBהורדה
מסע אישי בתחום המעורבות החברתיתאחראי מערכת הודעות 25/03/201489.00 KBהורדה
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060