ort logo   logo
 טקסט חופשי

השאלות שנשאלו בסקר:

1.   איזה סוג מנורה יש לכם בבית ?

א.   פלורוסנט

ב.   להט

ג.    הלוגן

ד.   לד

2.   האם אתה מכבה את האור אחרי שאתה יוצא מהחדר?

א.   כן

ב.   לא

3.   כמה מזגנים יש לך בבית?

א.   לכל חדר

ב.   מיזוג מרכזי

ג.    אין מזגן

ד.   אחר: _______________

 

4.   האם אתה מקפיד לכבות את המחשב?

א.   כן

ב.   לא

 

5.   באיזה מידה אתה משתמש בדוד?

א.   כל יום

ב.   רק ביום מעונן.

ג.    אין לי דוד.

 

6.   מהי הטמפרטורה של המזגן שלך בבית ב-C°?

א.   15-22

ב.   23-27

ג.    28-31

 

7.   האם אתה מוציא את מטען הפלאפון מהשקע בסיום ההטענה?

א.   כן.

ב.   לא.

8.   מהן הפעולות שאתה עושה כדי לחסוך בחשמל? ____________________________________________________________________________________________

 

9.   מדוע חשוב לחסוך בחשמל לדעתך? __________________________________________________________________________________________________________________________________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה, ועל הסבלנות.

"סיירת הסביבה" כיתה ירוקה.

 

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060