ort logo   logo
 כיתה הירוקה

 

 

 

"קול קורא" – הפינה הירוקה

ביה"ס בתהליך להסמכה לבית ספר ירוק.

בשיתוף תלמידי כיתה ח7 "כיתה ירוקה" ומועצת תלמידים .

אנו מכריזים על עשייה למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות סביבה, קיימות והתייעלות אנרגטית.

לשנות את פני העולם, מתוך מחויבות לרווחת האדם ולערכי טבע, נוף ומורשת. למענם ולמען הדורות הבאים בדגש על שמירת הסביבה.

 

קישורים:

מכירת נורות חסכוניות

העברת סקר להורים

אמנה לשמירה על על הסביבה חסכון ושימוש מושכל בחשמל בבית הספר

בית הספר  מקיים תחרות הכיתה הנקייה צריכה בחשמל,בשכבות ז'-ח'

תלמידי הכיתה הירוקה עברו ברחבי בית הספר ובדקו קרינה רעש אנרגייה ועוד...

תחרות פחי המיחזור 

 

 

 

 

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060