ort logo   logo
 דבר רכזת חנ"ג

  

"נשמה בריאה בגוף בריא "

כדי לחיות חיים שמחים ומאושרים, אין זה מספיק לטפח את האישיות וההשכלה, צריך גם לעסוק בפעילות גופנית ולשמור על תזונה נכונה, כי נפש בריאה - בגוף בריא!

 קישורים ומצגות
 סיפורי ניצולי שואה
 מבחנים
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
ריצה 12 דקות בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 1500 מ' בניםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 6 דקות בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
טבלאות הליכה בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 1000 מ' בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 1000 מ' בניםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 60 מ' בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 800 מ' בניםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצת 80 מ' בניםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
שכיבות סמכה+כפיפות בטן למבחן בגרות י'-יב' בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 60 מ' בניםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 600 מ' בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
ריצה 600 מ' בניםאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
אות הכושר והספורט ט'אינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אות הכושר והספורט יא'אינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אות הכושר והספורט יבאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
2000 בנות+ בטן סטטיאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אות הכושר והספורט ז'אינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אות הכושר והספורט ח'אינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אות הכושר והספטרט י'אינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
טבלא "ציון סופי לשכבה יב"אינה מלינובסקי11/05/2018הורדה
טבלא קפיצה לרוחק - בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
טבלא קפיצה לרוחק - בניםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
בנים 2000+בטן+מרפקים י'-יב'אינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
זריקת כדור יד בנותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
זריקת כדור יד בניםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
 גלרית הספורט
 כדאי לדעת
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
סיפורו של יוני יוגבאינה מלינובסקי20/03/2019הורדה
סיפורו של לאוניד רבינוביץאינה מלינובסקי20/03/2019הורדה
סיפורו של אטל שטריבואינה מלינובסקי20/03/2019הורדה
סוכרתאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
סיפור של ישעיהו פייראינה מלינובסקי20/03/2019הורדה
פעילות גופנית לילדים מתבגריםאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
שרירי השלדאורלי הר-צבי22/04/2018הורדה
סיפורו של ענת ברכהאינה מלינובסקי20/03/2019הורדה
סיפורו של מירב סויסאינה מלינובסקי20/03/2019הורדה
סיפורו של סימיון צוונגאינה מלינובסקי20/03/2019הורדה
ארוחת בוקראינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
הכן גופך לקיץאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אל תעבירו את המלחאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אימון המדרגותאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
אכילה נכונה לבריאות הלבאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
חשיבות שתיית מים בקיץ ובפעילות גופניתאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
כושר גופני ותזונהאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
חשיבות הפעילות הגופנית!!!אינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
המלצות לפעילות גופנית לאנשים בעלי עודף משקלאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
השמנה דיאטה ופעילות גופניתאינה מלינובסקי22/04/2018הורדה
 חומר עיוני לבגרות בחנ"ג
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
מצגתאינה מלינובסקי27/02/2019הורדה
מחוון מתן ציון בחנ"גאינה מלינובסקי27/02/2019הורדה
בגרות בחנ"ג- חומר עיוני אינה מלינובסקי28/02/2019הורדה
 לוח ארועי ספורט בבית הספר
  היום  הצג תאריך: 

אוגוסטספטמבר 2019אוקטובר
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060