ort logo   logo
 דבר רכזת חנ"ג

  

"נשמה בריאה בגוף בריא "

כדי לחיות חיים שמחים ומאושרים, אין זה מספיק לטפח את האישיות וההשכלה, צריך גם לעסוק בפעילות גופנית ולשמור על תזונה נכונה, כי נפש בריאה - בגוף בריא!

 קישורים ומצגות
 מבחנים
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
ריצה 12 דקות בנותאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
ריצה 1500 מ' בניםאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
ריצה 6 דקות בנותאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
טבלאות הליכה בנותאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
ריצה 1000 מ' בנותאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
ריצה 1000 מ' בניםאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
ריצה 60 מ' בנותאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
ריצה 800 מ' בניםאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
ריצת 80 מ' בניםאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
שכיבות סמכה+כפיפות בטן למבחן בגרות י'-יב' בנותאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
ריצה 60 מ' בניםאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
ריצה 600 מ' בנותאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
ריצה 600 מ' בניםאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
אות הכושר והספורט ט'אינה מלינובסקי18/05/2014הורדה
אות הכושר והספורט יא'אינה מלינובסקי18/05/2014הורדה
אות הכושר והספורט יבאינה מלינובסקי18/05/2014הורדה
2000 בנות+ בטן סטטיאינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
אות הכושר והספורט ז'אינה מלינובסקי18/05/2014הורדה
אות הכושר והספורט ח'אינה מלינובסקי18/05/2014הורדה
אות הכושר והספטרט י'אינה מלינובסקי18/05/2014הורדה
טבלא "ציון סופי לשכבה יב"אינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
טבלא קפיצה לרוחק - בנותאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
טבלא קפיצה לרוחק - בניםאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
בנים 2000+בטן+מרפקים י'-יב'אינה מלינובסקי22/02/2016הורדה
זריקת כדור יד בנותאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
זריקת כדור יד בניםאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
 גלרית הספורט
 כדאי לדעת
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
כושר גופני ותזונהאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
חשיבות שתיית מים בקיץ ובפעילות גופניתאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
חשיבות הפעילות הגופנית!!!אינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
שרירי השלדאורלי הר-צבי16/06/2016הורדה
פעילות גופנית לילדים מתבגריםאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
סוכרתאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
השמנה דיאטה ופעילות גופניתאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
אל תעבירו את המלחאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
אכילה נכונה לבריאות הלבאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
אימון המדרגותאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
המלצות לפעילות גופנית לאנשים בעלי עודף משקלאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
הכן גופך לקיץאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
ארוחת בוקראינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
 חומר עיוני לבגרות בחנ"ג
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
מצגתאינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
מחוון מתן ציון בחנ"גאינה מלינובסקי27/03/2017הורדה
בגרות בחנ"ג- חומר עיוני אינה מלינובסקי16/06/2016הורדה
 לוח ארועי ספורט בבית הספר
  היום  הצג תאריך: 

פברוארמרץ 2018אפריל
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060