ort logo   logo
 הודעות לתלמידים

.תלמידי יב ביולוגיה

דף ההכנה למבחן נמצא תחת הכותרת דפי עבודה.

 מצגות שכבה יב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
עקום רוויהורד לובראנימערכת הדם10/02/2013618.50 KBהורדה
מערכת ההובלה בצמחורד לובראנישאלון 00304/12/201267.50 KBהורדה
מערכת דם פתוחה ,סגורה,כפולה ועודורד לובראנישאלון 00304/12/201267.50 KBהורדה
 סיכומים שכבת יב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 בחינות בגרות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 דפי עבודה שכבה יב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
נושאים לבחינה בביולוגיה אורנה דמרי 03/10/201229.00 KBהורדה
 תוכנית לימודים וספרים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 קישורים
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060