ort logo   logo
 הודעות לתלמידים

תלמידיי כיתות י' 1, 2 ,3 ו-6 שלום רב

ביום שלישי 18/3/2014 תתקיים בחינה בביולוגיה

הנושאים: מערכת ההובלה ,מערכת ההגנה ,ומערכת ההפרשה

העזרו בספר הלימוד, במחברת,  במצגות שבאתר ובשאלות החזרה שבדף ההכנה.

דף ההכנה נמצא תחת הכותרת מבחנים-שימו לב לתאריך

בהצלחה

אורנה וורד

 

 מצגות שכבה י
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת נשימהאורנה דמרי 16/02/20121.02 MBהורדה
מערכת ההובלהאורנה דמרי 28/12/20135.15 MBהורדה
 סיכומים שכבת י
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מערכת הנשימהאורנה דמרי 06/04/20131.91 MBהורדה
 מעבדות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 מבחנים
 דפי עבודה שכבה י
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת בנושא מערכת הנשימה מרסל שושני 16/01/2012לא ידועהורדה
סביבה פנימית וחיצונית מרסל שושני 29/10/20111.50 MBהורדה
המדרג בטבע תרשיםמרסל שושני 29/10/2011830.50 KBהורדה
דף נושאים למבחן רבעון א תשעבמרסל שושני 29/10/20111.52 MBהורדה
דף תרגול דיפוזיה ואוסמוזהמרסל שושני 29/10/201129.00 KBהורדה
 תוכנית לימודים וספרים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 קישורים
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060