ort logo   logo
 הודעות רכז מגמה

שיעורים מקוונים בביולוגיה לחופשת הפסח - יש להכנס לשכבת יא

בדף השכבה תמצאו את חומרי הלימוד  של הקבוצה בה אתם לומדים

 

 

 

 

 

 

 דפי עזר לתלמידי כימיה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 קישורים חשובים ומעניינים
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060