ort logo   logo
 הודעות לתלמידים

 מיקוד
 חומרי לימוד חט"ע
 כותרתבעל מסמך 
נושאים לבגרות 2016אחראי מערכת הודעותהורדה
מאגר קיץ 2016אחראי מערכת הודעותהורדה
הכנה למבחן שכבת יא רבע 3 תשע"האחראי מערכת הודעותהורדה
שאלות הכנה למתכונת ובגרות חלק ב תשעגzehava sadanהורדה
שאלות הכנה למתכונת ובגרות חלק א תשעגzehava sadanהורדה
מאגר שאלות בהסטוריה חלק בzehava sadanהורדה
המאבק לאיחוד גרמניהzehava sadanהורדה
מאגר שאלות לקראת בגרות חלק ב'zehava sadanהורדה
מאגר שאלות - עלייה ראשונה ועלייה שניהzehava sadanהורדה
גורמים לצמיחתה של התנועה הציוניתזהבה סדןהורדה
הטמפלריםzehava sadanהורדה
ההיסטוריה של ארץ ישראל במפותzehava sadanהורדה
גלי העליה למדינת ישראלזהבה סדןהורדה
התמורות בעיצוב זכרון השואהזהבה סדןהורדה
זכרון השואהזהבה סדןהורדה
מאגר שאלות בנושא לאומיותזהבה סדןהורדה
מאגר שאלות בנושא בית שניזהבה סדןהורדה
הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעית הפליטים הפלסטיניםזהבה סדןהורדה
העברת שאלת א"יזהבה סדןהורדה
הצהרת בלפורזהבה סדןהורדה
מדיניות בריטניהזהבה סדןהורדה
גורמים לצמיחת התנועה הלאומיתזהבה סדןהורדה
 הכנה למבחן חט"ע
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
דף הכנה שכבת יא - רבעון באחראי מערכת הודעות 09/12/201467.41 KBהורדה
דף הכנה לרבעון א' שכבת יא-יב תשע"דאחראי מערכת הודעות 15/10/201314.62 KBהורדה
דף הכנה למבחן רבעון א - שכבת יא - תשע"האחראי מערכת הודעות 23/10/20142.37 MBהורדה
 חומרי לימוד חט"ב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מהפכה צרפתיתהילה הדס 10/02/201130.50 KBהורדה
רפובליקת וווימאראיריס אטיאס 12/10/201053.50 KBהורדה
תחומי חייםאיריס אטיאס 05/12/200925.00 KBהורדה
דף הכנה למבחן רבעון ב - שכבת ט'אחראי מערכת הודעות 31/12/201756.86 KBהורדה
האיסלםאיריס אטיאס 05/12/200936.00 KBהורדה
הסיבות לנפילת האיפרה הרומיתאיריס אטיאס 05/12/200920.50 KBהורדה
 הכנה למבחן חט"ב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 מפות
 
   
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060