ort logo   logo
כימיה
 הודעות לתלמידים

28/3/15

תלמידי יא'-מגמת כימיה-שלום רב 

להלן מספר הודעות חשובות

1.הכנסו בבקשה לאתר נחשון והרשמו למרתון כימיה כהכנה לקראת בחינת הבגרות-ללא עלות!!!

ההרשמה מסתיימת בתאריך 20/4 לאחר מכן לא תנתן אפשרות להרשם

חובה על כולם להרשם!!!

                    2. מייד לאחר החופשה תתקיים בחינת מתכונת בכימיה .בבחינה 8 שאלות אמריקאיות ,מאמר ו-6 שאלות גדולות מתוכן תענו על 3.

לימדו היטב את כל הפרקים מהמחברת ( ואת הפרק של חימצון חיזור שטרם נבחנתם עליו).

אחר כך ענו על כמה שיותר שאלות מתוך בחינות הבגרות-תרגול זה חשוב ביותר 

3.העלתי קובץ גדול של שאלות מתוך מתכונות ,הדפיסו וענו על כמה שיותר שאלות.הקובץ נמצא תחת הכותרת מבחנים ונקרא שאלות ממתכונות-שימו לב לתאריך.

4.חובה לתקן את הבחינה האחרונה ולענות על כל השאלות בבחינה תוך השוואה למה שכתבתם בתשובות וזאת כדי שלא תחזרו שוב על טעויות נפוצות בבחינה בנושא חומצה בסיס,

5.אני מבקשת מאוד להתחיל ללמוד כבר עכשו ולענות על כמה שיותר שאלות .תלמיד שידחה את הלימוד  לשבוע האחרון לא יספיק ולא יצליח בבחינה.

6.אין להמר על נושא מסוים ולא ללמוד אותו שכן הוא יכול להופיע בשאלות החובה -שאלות אמריקאיות או מאמר .

7.לצערי הרב , אין מועד למתכונת נוספת עקב לוח מבחנים צפוף ביותר.

בהצלחה רבה!!!

חג שמח וחופשה נעימה!!!

אורנה

 

 מצגות שכבה יא
 כותרתקטגוריה
קשרי מימן-גרף 
סוכרים נחשון 
שומנים מתוך נחשון 
רב סוכרים נחשון 
רב סוכרים 
רב סוכרים 
אנטיאוקסידנטים 
חימצון חיזור באל מתכות מתוך כימיה זה בתוכנו 
חימצון חיזור במתכות-מתוך כימיה זה בתוכנו 
חומצות ובסיסים חלשים 
חומצות ובסיסיםחומצות ובסיסים
חימצון חיזורחימצון חיזור
חימצון חיזור-קורוזיה ב'חימצון חיזור
חימצון חיזור-קורוזיה-א'חימצון חיזור
פחמימותטעם של כימיה
סוכרים וחלבוניםטעם של כימיה
שומנים ויטמינים ומינרליםטעם של כימיה
חלבוניםטעם של כימיה
פחממות-מצגת 2טעם של כימיה
מצגות בנושא הפרק-טעם של כימיהטעם של כימיה
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ב'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-א'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ג'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ד'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ה'יחסים וקשרים בעולם החומרים
מבנה האטום-מצגת מסכמתמבנה האטום
סטוכיומטרייה-חישובים כמותיים בכימיהסטוכיומטרייה
מתכותצברים
סריגים יוניםצברים
 סיכומים שכבת יא
 כותרת
מתכות וסגסוגות-סיכום 1
מתכונת 3 2014
סטוכיומטרייה-הסברים +דוגמאות
מתכות-סיכום 2
מושגים ונושאים עיקריים בפרק הסוכרים – "טעם של כימיה"
מונחון
מסמך הבהרות לפרק הקשרים שבחומר ביחידת הלימוד:
מיטענים וחוק קולון
סטוכיומטרייה-תרשים סיכום
שימושים של סריגים יונים
שומנים ושמנים-סיכום
תרשים מסכם-הקשר הכימי
תרכובות יוניות-סיכום
קבוצות פונקציונליות של תרכובות פחמן
צברים-מבנה מיקרוסקופי
קישור וסוגי סריגים-טבלת סיכום
קביעת צורה גיאומטרית וקוטביות של מולקולות-תרשים
הבדלים בין טמפרטורות רתיחה של חומרים מולקולריים-כיצד להסביר?
דרכי יצוג של מולקולות-סיכום
חומצות ובסיסים-דף תגובות
חוזק הקשר הקוולטי
גאומטרייה וקוטביות של מולקולות-טבלה מסכמת
אלקטרושליליות וקוטביות של מולקולות
דף הכנה למבחן 3 בכימיה-ינואר 2012
גורמים המשפיעים על טמפרטורת היתוך ורתיחה של חומצות שומן
חומצות ובסיסים-סיכום
כוחות בינמולקולרים-ו.ד.ו ומימן
כאשר פלוס פוגש מינוס-חוק קולון
מולקולה בודדת
מבנה מרחבי(גאומטרייה )של מולקולות
חומרים מולקולרים-מושגים
חומרים מולקולריים –נוסחת ייצוג אלקטרונים-סיכום
יצירת קשר כימי בין שני אטומים-סיכום
חומרים מולקולרים-נוסחת ייצוג אלקטרונים
 מבחנים
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
מתכונת 4 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מתכונת 2015 2אורנה דמרי30/04/2015הורדה
מתכונת 2015אורנה דמרי30/04/2015הורדה
מתכונת 6אורנה דמרי27/06/2011הורדה
מתכונת 5 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מתכונת 5אורנה דמרי27/06/2011הורדה
מתכונת 2 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מיני מתכונת -רשימת נושאיםאורנה דמרי17/04/2014הורדה
מיבחן ביתאורנה דמרי21/01/2012הורדה
מושגים לקראת בחינה בכימיהאורנה דמרי14/11/2010הורדה
מתכונת 1 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מרתון כימיהאורנה דמרי16/04/2012הורדה
מסיסות של חומרים מולקולרים-שאלות+תשובותאורנה דמרי14/11/2010הורדה
מתכונת מס 2אורנה דמרי24/06/2011הורדה
שאלות מתכונתאורנה דמרי28/05/2011הורדה
שאלות ממתכונותאורנה דמרי28/03/2015הורדה
שאלות ממוקדות מתוך הספר חומר למחשבהאורנה דמרי16/05/2012הורדה
תשובות למתכונותאורנה דמרי02/05/2015הורדה
תשובות לחלק האמריקאיאורנה דמרי10/04/2015הורדה
תשובון +מתכונת 4אורנה דמרי27/06/2011הורדה
שאלות ממוקדות לקראת מתכונת-מתוך הספר הכימיה שבננו-משה זמיראורנה דמרי22/04/2011הורדה
קובץ מבחני מתכונת-2012אורנה דמרי29/05/2012הורדה
עבודה בכימיה לחופשת סוכותאורנה דמרי13/10/2014הורדה
מתכונת מס 3אורנה דמרי24/06/2011הורדה
שאלות ממוקדות לקראת מתכונת מתוך הספר חומר למחשבהאורנה דמרי22/04/2011הורדה
שאלות חזרה לקראת מיני מתכונתאורנה דמרי17/04/2014הורדה
שאלות אמריקאיות 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
דף הכנה למבחן מספר 2 בכימיהאורנה דמרי13/11/2010הורדה
דף הכנה למבחן חומצות ובסיסים וחישובים פברואר 15אורנה דמרי10/02/2015הורדה
דף הכנה למבחן בכימיה-פברואר 2013אורנה דמרי12/02/2013הורדה
דף הכנה למבחן נובמבר 13אורנה דמרי28/11/2013הורדה
דף הכנה למבחן מספר 4 בכימיהאורנה דמרי26/02/2011הורדה
דף הכנה למבחן מספר 3 בכימיהאורנה דמרי11/01/2011הורדה
דף הכנה למבחן 3 ינואר 2014אורנה דמרי14/01/2014הורדה
דף הכנה בסוכיומטריה לקראת מבחן ינואר 15אורנה דמרי24/01/2015הורדה
דף בכנה למבחן פברואר 14אורנה דמרי10/02/2014הורדה
דף הכנה למיבדק אורנה דמרי07/01/2012הורדה
דף הכנה למבחן 3 ינואר 2012אורנה דמרי23/01/2012הורדה
דף הכנה למבחן 1 בכימיה-10/11אורנה דמרי21/09/2011הורדה
דף הכנה לבחינה דצמבר 14אורנה דמרי22/12/2014הורדה
דף הכנה למבחן נובמבר 14אורנה דמרי01/11/2014הורדה
דף שאלות חדש לקראת מבחן 17.2.14אורנה דמרי15/02/2014הורדה
דף עבודה מבנה וקישוראורנה דמרי29/11/2014הורדה
דף חזרה ותרגול לקראת מבחן ראשון-אוקטובר 2013אורנה דמרי29/09/2013הורדה
מבחן מתכונת מס' 1אורנה דמרי24/06/2011הורדה
דף שאלות לקראת מבחן נובמבר 13אורנה דמרי28/11/2013הורדה
דף שאלות למבחן פברואר 14אורנה דמרי11/02/2014הורדה
דף חזרה ותרגול לקראת מבחן ראשון בכימיה-ספטמבר 2012אורנה דמרי29/09/2012הורדה
דף הכנה למבחן שני בכימיה נובמבר 11אורנה דמרי27/11/2011הורדה
דף הכנה למבחן ראשון בכימיה-ספטמבר 2012אורנה דמרי29/09/2012הורדה
דף הכנה למבחן ראשון אוקטובר 2013אורנה דמרי29/09/2013הורדה
דף הכנה לקראת מתכונת-אפריל 13אורנה דמרי12/04/2013הורדה
דף הכנה למבחן-ינואר 2013אורנה דמרי22/01/2013הורדה
דף הכנה למבחן שני -יא כימיה-דצמבר 12אורנה דמרי05/12/2012הורדה
 דפי עבודה שכבה יא
 כותרתקטגוריה
נוסחת ייצוג מולקולות,גאומטרייה וקוטביות מולקולות 
דף עבודה לבית-15.11.12 
מבנה וקישור באנימציות 
תרגילים נוספים-אורך קשר ואנרגיית קשר 
חוברת תרגילים -חומצות ובסיסיםהכימיה שביננו
השורה האלקטרוכימית-תרגיל 1+תשובוןחימצון-חיזור
קובץ תרגילים בנושא קשרים בינמולקולרייםיחסים וקשרים בין החומרים
כשאטום פוגש אטוםיחסים וקשרים בעולם החומרים
מבנה וקישור-חומרים מולקולריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
כוחות ו.ד.ו -עבודה בעזרת התוכנהיחסים וקשרים בעולם החומרים
מולקולות גדולות-תרגיליחסים וקשרים בעולם החומרים
שאלות בנושא מסיסות של חומרים מולקולרים+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
נוסחת מבנה מלאה ונוסחה מולקולריתיחסים וקשרים בעולם החומרים
אורך קשר ואנרגיית קשריחסים וקשרים בעולם החומרים
קשרים בינמולקולרים-ו.ד.ו ומימן-תרגיל 2יחסים וקשרים בעולם החומרים
מנוסחה מקוצרת לנוסחה מולקולריתיחסים וקשרים בעולם החומרים
יצוג מולקולות+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
דף עבודה בנושא- חומרים מולקולרים-יצוג,קוטביות,קשרים בינמולקולריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
דף עבודה בנושא-קשרים קוולנטים ,נוסחאות של חומרים מולקולרים וקוטביות קשריחסים וקשרים בעולם החומרים
גאומטרייה וקוטביות מולקולותיחסים וקשרים בעולם החומרים
אינטראקציות ו.ד.ויחסים וקשרים בעולם החומרים
אלקטרושליליות וסדר קשריחסים וקשרים בעולם החומרים
השוואה בין טמפרטורת רתיחה של חומרים מולקולריים-דוגמאות לשאלות+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
חוזק הקשר הקוולנטי -תרגילים+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
יצוג אלקטרונים של אטומים ומולקולותיחסים וקשרים בעולם החומרים
קשרים בינמולקולרים- ו.ד.ו ומימן-תרגיל 1יחסים וקשרים בעןלם החומרים
חוברת תרגילים-סריגים יוניםצברים
רדיוס אטומי ורדיוס יוניתכונות מחזוריות
אנרגיית יינוןתכונות מחזוריות
נוסחות לואיס (יצוג אלקטרונים)של מולקולות יחסים וקשרים בעולם החומרים
זיהוי חומריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
-טמפרטורות רתיחה ומסיסות של חומרים מולקולריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
 תוכנית לימודים וספרים
 קישורים
 מעבדות
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060