ort logo   logo
  

 

 חט"ע- הכנה למבחן
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי
דף הכנה למבחן 13.9.2012איילה משה03/09/2012
 חט"ע חומרי לימוד
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי
עקרון שלטון העםיפה עמר05/09/2009
עקרון שלטון החוקיפה עמר20/10/2009
שתי יח"ליפה עמר23/10/2010
שאלות ידע תכנית חלוקהיפה עמר14/01/2012
עקרון הגבלת השלטוןיפה עמר20/10/2009
מפת תוכנית החלוקה וגבולות הקו הירוקהילה הדס25/03/2012
עקרון הפלורליזםיפה עמר20/10/2009
עקרון הכרעת הרוביפה עמר05/09/2009
תרגול נוסף באזרחותיפה עמר03/10/2010
תרגול הרשות השופטתיפה עמר03/04/2010
תרגיל זכויות אדםיפה עמר05/09/2009
תרגול עקרון הפלורליזםיפה עמר05/09/2009
תוכנית החלוקההילה הדס25/03/2012
שתי יחידות שאלוןיפה עמר23/10/2010
תרגול גישות המעודכןיפה עמר03/04/2010
תקשורת ופוליטיקה בישראלנחום מילמן08/02/2010
השסע הלאומייפה עמר03/04/2010
המנון המדינההילה הדס23/04/2012
זכויות חברתיותיפה עמר20/10/2009
זכויות האדם והאזרחיפה עמר14/09/2010
האם יש קשר בין זכויות וחובותיפה עמר14/09/2010
גורמים לשסע היהודינחום מילמן08/02/2010
ההשלכות של היות מדינת ישראל מדינה לאום יהודיתיפה עמר14/01/2012
האם יש קשר בין זכויות לחובותיפה עמר20/10/2009
מלווה מחווןיפה עמר23/10/2010
מטלות ביצועיפה עמר05/09/2009
מפת זכויותיפה עמר05/09/2009
מעמד ראש הממשלהיפה עמר05/05/2010
מדינת העם היהודינחום מילמן08/02/2010
חברה רבת שסעיםנחום מילמן08/02/2010
מושגים באזרחותנילי יפת-מצרפי30/05/2011
מווסדות המדינהיפה עמר14/01/2012
 חט"ב- הכנה למבחן
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 חט"ב - חומרי לימוד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060