ort logo   logo
 הודעות לתלמידים

 

 ייצור נייר כיתה י'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
חלק ממבחן ממוחשב על ייצור ניירענת לוי 31/05/2015233.50 KBהורדה
אנימציה על ייצור ניירענת לוי 31/05/201593.50 KBהורדה
 ייצור נייר כיתה י'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 חומרי לימוד שכבת יא
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
עבודה עם המוציטומטרענת לוי 25/10/2010786.18 KBהורדה
ניסוי פרה- לימינריענת לוי 22/12/201053.00 KBהורדה
שאלות לבחינת ההגנהענת לוי 26/03/201136.50 KBהורדה
תרגול מגן לחלבון יא'ענת לוי 20/09/2015194.52 KBהורדה
תהליכי ייצור ביוטכנולוגייםענת לוי 25/10/2010254.50 KBהורדה
מצגת מגן לחלבוןענת לוי 07/09/20152.77 MBהורדה
דף הכנה למבחן ייצור בירהענת לוי 29/12/201482.50 KBהורדה
אנימציותענת לוי 03/11/201424.00 KBהורדה
חוברת עבודת הביוטק על פי הפיקוחענת לוי 20/12/2010493.00 KBהורדה
מאמר נפטענת לוי 10/12/2011183.50 KBהורדה
מאמר כיתתיענת לוי 25/10/201058.50 KBהורדה
 פרטי שאלת מחקר - יא
שמות תלמידי הקבוצה:*
שאלת מחקר:*
משתנה בלתי תלוי:*
משתנה תלוי:*
טמפרטורה בניסוי:*

* שדה חובה

שמור טופס    

 חומרי לימוד שכבת יב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
תכנית לימודים לכיתה יב'ענת לוי 24/08/2015990.28 KBהורדה
לקראת מתכונתענת לוי 09/03/201038.50 KBהורדה
תרגול לקראת מבחן 2ענת לוי 18/12/2010475.00 KBהורדה
תרגול פרקים 1-3ענת לוי 25/10/2010115.00 KBהורדה
תרגול מעבדה ממוחשבתענת לוי 02/12/2010לא ידועהורדה
כתובת מבחןענת לוי 02/12/201024.00 KBהורדה
אנימציות: שיבוט בפלסמידענת לוי 25/10/201023.00 KBהורדה
animationsענת לוי 19/12/201152.50 KBהורדה
בוחן ראשוןענת לוי 17/09/2010162.50 KBהורדה
הכנה למבחן מעבדהענת לוי 13/11/201128.50 KBהורדה
דוגמא למבחן בהנדסהענת לוי 30/10/2010212.50 KBהורדה
 חומרי לימוד שכבת י
 קישורים חשובים
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060