ort logo   logo
כימיה
 הודעות לתלמידים

 

23/11/18

 

 

תלמידי יא'-מגמת כימיה-שלום 

 

  העלתי לאתר דף הכנה לבחינה

 

  הדפיסו ועבדו על פי ההנחיות  המצורפות בדף 

 

  הדף נמצא תחת הכותרת מבחנים

 

  הועלה לאתר בתאריך23/11/18

 

  בהצלחה רבה

 

 

 

 

 

 

 מצגות שכבה יא
 כותרתקטגוריה
קשרי מימן-גרף 
סוכרים נחשון 
שומנים מתוך נחשון 
רב סוכרים נחשון 
רב סוכרים 
רב סוכרים 
אנטיאוקסידנטים 
חימצון חיזור באל מתכות מתוך כימיה זה בתוכנו 
חימצון חיזור במתכות-מתוך כימיה זה בתוכנו 
חומצות ובסיסים חלשים 
חומצות ובסיסיםחומצות ובסיסים
חימצון חיזורחימצון חיזור
חימצון חיזור-קורוזיה ב'חימצון חיזור
חימצון חיזור-קורוזיה-א'חימצון חיזור
פחמימותטעם של כימיה
סוכרים וחלבוניםטעם של כימיה
שומנים ויטמינים ומינרליםטעם של כימיה
חלבוניםטעם של כימיה
פחממות-מצגת 2טעם של כימיה
מצגות בנושא הפרק-טעם של כימיהטעם של כימיה
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ב'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-א'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ג'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ד'יחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
יחסים וקשרים בעולם החומרים-ה'יחסים וקשרים בעולם החומרים
מבנה האטום-מצגת מסכמתמבנה האטום
סטוכיומטרייה-חישובים כמותיים בכימיהסטוכיומטרייה
מתכותצברים
סריגים יוניםצברים
 סיכומים שכבת יא
 כותרת
מתכות וסגסוגות-סיכום 1
מתכונת 3 2014
סטוכיומטרייה-הסברים +דוגמאות
מתכות-סיכום 2
מושגים ונושאים עיקריים בפרק הסוכרים – "טעם של כימיה"
מונחון
מסמך הבהרות לפרק הקשרים שבחומר ביחידת הלימוד:
מיטענים וחוק קולון
סטוכיומטרייה-תרשים סיכום
שימושים של סריגים יונים
שומנים ושמנים-סיכום
תרשים מסכם-הקשר הכימי
תרכובות יוניות-סיכום
קבוצות פונקציונליות של תרכובות פחמן
צברים-מבנה מיקרוסקופי
קישור וסוגי סריגים-טבלת סיכום
קביעת צורה גיאומטרית וקוטביות של מולקולות-תרשים
הבדלים בין טמפרטורות רתיחה של חומרים מולקולריים-כיצד להסביר?
דרכי יצוג של מולקולות-סיכום
חומצות ובסיסים-דף תגובות
חוזק הקשר הקוולטי
גאומטרייה וקוטביות של מולקולות-טבלה מסכמת
אלקטרושליליות וקוטביות של מולקולות
דף הכנה למבחן 3 בכימיה-ינואר 2012
גורמים המשפיעים על טמפרטורת היתוך ורתיחה של חומצות שומן
חומצות ובסיסים-סיכום
כוחות בינמולקולרים-ו.ד.ו ומימן
כאשר פלוס פוגש מינוס-חוק קולון
מולקולה בודדת
מבנה מרחבי(גאומטרייה )של מולקולות
חומרים מולקולרים-מושגים
חומרים מולקולריים –נוסחת ייצוג אלקטרונים-סיכום
יצירת קשר כימי בין שני אטומים-סיכום
חומרים מולקולרים-נוסחת ייצוג אלקטרונים
 מבחנים
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי 
מרתון כימיהאורנה דמרי16/04/2012הורדה
מתכונת 1 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מיני מתכונת -רשימת נושאיםאורנה דמרי17/04/2014הורדה
מסיסות של חומרים מולקולרים-שאלות+תשובותאורנה דמרי14/11/2010הורדה
מתכונת 2015 2אורנה דמרי30/04/2015הורדה
מתכונת 4 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מתכונת 2 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מתכונת 2015אורנה דמרי30/04/2015הורדה
דף שאלות חדש לקראת מבחן 17.2.14אורנה דמרי15/02/2014הורדה
דף שאלות למבחן פברואר 14אורנה דמרי11/02/2014הורדה
דף עבודה לחופשת סוכותאורנה דמרי15/10/2016הורדה
דף עבודה מבנה וקישוראורנה דמרי29/11/2014הורדה
מושגים לקראת בחינה בכימיהאורנה דמרי14/11/2010הורדה
מיבחן ביתאורנה דמרי21/01/2012הורדה
מבחן ביתאורנה דמרי07/11/2015הורדה
מבחן מתכונת מס' 1אורנה דמרי24/06/2011הורדה
מתכונת 5אורנה דמרי27/06/2011הורדה
שאלות ממוקדות מתוך הספר חומר למחשבהאורנה דמרי16/05/2012הורדה
שאלות ממתכונותאורנה דמרי28/03/2015הורדה
שאלות ממוקדות לקראת מתכונת מתוך הספר חומר למחשבהאורנה דמרי22/04/2011הורדה
שאלות ממוקדות לקראת מתכונת-מתוך הספר הכימיה שבננו-משה זמיראורנה דמרי22/04/2011הורדה
תשובות לחלק האמריקאיאורנה דמרי10/04/2015הורדה
תשובות למתכונותאורנה דמרי02/05/2015הורדה
שאלות מתכונתאורנה דמרי28/05/2011הורדה
תשובון +מתכונת 4אורנה דמרי27/06/2011הורדה
מתכונת מס 2אורנה דמרי24/06/2011הורדה
מתכונת מס 3אורנה דמרי24/06/2011הורדה
מתכונת 5 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
מתכונת 6אורנה דמרי27/06/2011הורדה
שאלות אמריקאיות 2014אורנה דמרי16/06/2014הורדה
שאלות חזרה לקראת מיני מתכונתאורנה דמרי17/04/2014הורדה
קובץ מבחני מתכונת-2012אורנה דמרי29/05/2012הורדה
קובץ שאלות לקראת בחינה חומרים מולקולריםאורנה דמרי20/11/2015הורדה
דף הכנה למבחן 2 2018אורנה דמרי23/11/2018הורדה
דף הכנה למבחן 2 נובמבר 15אורנה דמרי20/11/2015הורדה
דף הכנה לבחינה מס 2אורנה דמרי24/12/2016הורדה
דף הכנה למבחן 1 בכימיה-10/11אורנה דמרי21/09/2011הורדה
דף הכנה למבחן 3 ינואר 2014אורנה דמרי14/01/2014הורדה
דף הכנה למבחן בכימיה-פברואר 2013אורנה דמרי12/02/2013הורדה
דף הכנה למבחן 3 12/17אורנה דמרי16/12/2017הורדה
דף הכנה למבחן 3 ינואר 2012אורנה דמרי23/01/2012הורדה
דף בכנה למבחן פברואר 14אורנה דמרי10/02/2014הורדה
דף הכנה בסוכיומטריה לקראת מבחן ינואר 15אורנה דמרי24/01/2015הורדה
דף הכנה למיבדק אורנה דמרי07/01/2012הורדה
דף בכנה למבחן ינואר 16אורנה דמרי16/01/2016הורדה
דף הכנה לבחינה דצמבר 14אורנה דמרי22/12/2014הורדה
דף הכנה לבחינה ינואר 18אורנה דמרי27/01/2018הורדה
דף הכנה ינואר 17אורנה דמרי27/01/2018הורדה
דף הכנה לבחינה אוקטובר 17אורנה דמרי21/10/2017הורדה
דף הכנה למבחן מספר 2 בכימיהאורנה דמרי13/11/2010הורדה
דף הכנה למבחן-ינואר 2013אורנה דמרי22/01/2013הורדה
דף הכנה לקראת מתכונת-אפריל 13אורנה דמרי12/04/2013הורדה
דף הכנה למבחן שני בכימיה נובמבר 11אורנה דמרי27/11/2011הורדה
דף הכנה למבחן שני -יא כימיה-דצמבר 12אורנה דמרי05/12/2012הורדה
דף חזרה ותרגול לקראת מבחן ראשון-אוקטובר 2013אורנה דמרי29/09/2013הורדה
דף עבודה אוקטובר 15אורנה דמרי16/10/2015הורדה
דף הכנה מתוקן חומצה בסיסאורנה דמרי01/02/2018הורדה
דף חזרה ותרגול לקראת מבחן ראשון בכימיה-ספטמבר 2012אורנה דמרי29/09/2012הורדה
דף הכנה למבחן נובמבר 13אורנה דמרי28/11/2013הורדה
דף הכנה למבחן נובמבר 14אורנה דמרי01/11/2014הורדה
דף הכנה למבחן מספר 3 בכימיהאורנה דמרי11/01/2011הורדה
דף הכנה למבחן מספר 4 בכימיהאורנה דמרי26/02/2011הורדה
דף הכנה למבחן ראשון בכימיה-ספטמבר 2012אורנה דמרי29/09/2012הורדה
דף הכנה למבחן ראשון נובמבר 15אורנה דמרי05/11/2015הורדה
דף הכנה למבחן פברואר 16אורנה דמרי13/02/2016הורדה
דף הכנה למבחן ראשון אוקטובר 2013אורנה דמרי29/09/2013הורדה
 דפי עבודה שכבה יא
 כותרתקטגוריה
כימיה זה בתוכנו -תרגול  
דף עבודה לבית-15.11.12 
ניתוח בגרות 2014 
מבנה וקישור באנימציות 
חומצות ובסיסים 2 
נוסחת ייצוג מולקולות,גאומטרייה וקוטביות מולקולות 
תרגילים נוספים-אורך קשר ואנרגיית קשר 
ניתוח בגרות 2015 
חוברת תרגילים -חומצות ובסיסיםהכימיה שביננו
השורה האלקטרוכימית-תרגיל 1+תשובוןחימצון-חיזור
קובץ תרגילים בנושא קשרים בינמולקולרייםיחסים וקשרים בין החומרים
מבנה וקישור-חומרים מולקולריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
מנוסחה מקוצרת לנוסחה מולקולריתיחסים וקשרים בעולם החומרים
כשאטום פוגש אטוםיחסים וקשרים בעולם החומרים
אורך קשר ואנרגיית קשריחסים וקשרים בעולם החומרים
קשרים בינמולקולרים-ו.ד.ו ומימן-תרגיל 2יחסים וקשרים בעולם החומרים
שאלות בנושא מסיסות של חומרים מולקולרים+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
מולקולות גדולות-תרגיליחסים וקשרים בעולם החומרים
נוסחת מבנה מלאה ונוסחה מולקולריתיחסים וקשרים בעולם החומרים
דף עבודה בנושא- חומרים מולקולרים-יצוג,קוטביות,קשרים בינמולקולריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
דף עבודה בנושא-קשרים קוולנטים ,נוסחאות של חומרים מולקולרים וקוטביות קשריחסים וקשרים בעולם החומרים
השוואה בין טמפרטורת רתיחה של חומרים מולקולריים-דוגמאות לשאלות+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
אינטראקציות ו.ד.ויחסים וקשרים בעולם החומרים
אלקטרושליליות וסדר קשריחסים וקשרים בעולם החומרים
גאומטרייה וקוטביות מולקולותיחסים וקשרים בעולם החומרים
חוזק הקשר הקוולנטי -תרגילים+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
כוחות ו.ד.ו -עבודה בעזרת התוכנהיחסים וקשרים בעולם החומרים
יצוג מולקולות+תשובותיחסים וקשרים בעולם החומרים
יצוג אלקטרונים של אטומים ומולקולותיחסים וקשרים בעולם החומרים
קשרים בינמולקולרים- ו.ד.ו ומימן-תרגיל 1יחסים וקשרים בעןלם החומרים
חוברת תרגילים-סריגים יוניםצברים
אנרגיית יינוןתכונות מחזוריות
רדיוס אטומי ורדיוס יוניתכונות מחזוריות
נוסחות לואיס (יצוג אלקטרונים)של מולקולות יחסים וקשרים בעולם החומרים
זיהוי חומריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
-טמפרטורות רתיחה ומסיסות של חומרים מולקולריםיחסים וקשרים בעולם החומרים
 תוכנית לימודים וספרים
 קישורים
 מעבדות
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060