ort logo   logo
כימיה
 הודעות לתלמידים

3/12/16

שלום תלמידים חביבים  

 

.לקראת הבחינה העליתי דף הכנה 

הדף נמצא תחת הכותרת דפי עבודה 

הוא נקרא דף הכנה לממבחן בכימיה דצמבר 16

 

בהצלחה!!!

 מצגות שכבה יב
 סיכומים שכבת יב
 בחינות בגרות
 דפי עבודה שכבה יב
 תוכנית לימודים וספרים
 קישורים
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060