ort logo   logo
 הודעות רכז מדעים

שנה טובה ומתוקה  לכל תלמידי המדעים

אתר זה ישימש אותכם לקבלת חומרי לימוד והכנה לפני מבחנים.

 חומרי לימוד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת הנחיות חקרענת אליאס 12/02/2017381.42 KBהורדה
משק המים בגוף היצורים החייםענת אליאס 20/03/201063.50 KBהורדה
סיכום הנושאים למיצב -2012ענת אליאס 21/03/2012525.00 KBהורדה
מחשביםענת אליאס 10/10/201028.50 KBהורדה
מבנה החומר ותכוותיו-תורת החלקיקיםענת אליאסמיצב20/03/201089.00 KBהורדה
מולקולותענת אליאסכימיה09/10/200982.50 KBהורדה
מחוון לעבודות חקרענת אליאס 12/02/2017137.00 KBהורדה
תוכנית לימודים בכימיהענת אליאס 27/08/20122.29 MBהורדה
תכונות המתכות-כיתה מדעית ענת אליאס 07/09/2012594.50 KBהורדה
תשובות לחוברת אקולוגיהענת אליאסמבחנים26/11/2010162.00 KBהורדה
תבנית פוסטרענת אליאס 12/02/20171,009.50 KBהורדה
שאלות בנושא המיםענת אליאסמיצב20/03/2010802.00 KBהורדה
שאלות לתרגול- כימיה-2013"ענת אליאס 18/10/2012253.83 KBהורדה
שינוי מערכת ליום שישי, 06.05.2011אחראי מערכת הודעות 01/12/201275.00 KBהורדה
דף נושאים למבחן כיתה ז'ענת אליאסמבחן22/09/200980.00 KBהורדה
דף סיכם הגזים שבאווירענת אליאס 01/09/201262.00 KBהורדה
דפי הכנה למיצב 2011ענת אליאס 12/05/2011135.00 KBהורדה
גילגולי אנרגיהענת אליאס 20/03/20111.67 MBהורדה
אטוםענת אליאסכימיה21/09/2009450.50 KBהורדה
אינטראקציה-2ענת אליאס 19/01/2010306.50 KBהורדה
אנרגיה - מצגתענת אליאס 01/09/2010691.00 KBהורדה
טענה ונימוקענת אליאס 19/01/2010997.50 KBהורדה
לחץ גזענת אליאס 26/11/201043.00 KBהורדה
מאפייני אינטראקציהענת אליאס 28/01/2010306.50 KBהורדה
חוברת דפי חזרה -ענת אליאסדפי חזרה 16/10/20151.27 MBהורדה
הגזים שבאוויר- מצגתענת אליאס 01/09/2012391.50 KBהורדה
השפעה אלקטרוסטטיתענת אליאס 19/02/2011265.00 KBהורדה
זיהוי ואיפיון של אינטראקציהענת אליאסמצגת28/01/2010781.00 KBהורדה
 הכנה למבחן
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 שכבת ז'
 שכבת ח'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
משק המים בגוף היצורים החייםענת אליאס 03/12/201263.50 KBהורדה
משק הברזל ואנמיה של חסר ברזל-ח12ליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
סיכום הנושאים למיצב -2012ענת אליאס 03/12/2012525.00 KBהורדה
סידן בגוף האדם- סופי - 2015ליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
מונוסודיום גלוטומטליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
מולקולותענת אליאסכימיה03/12/201282.50 KBהורדה
מצגת מסה ונפח ענת אליאס 03/12/20121.05 MBהורדה
מחשביםענת אליאס 03/12/201228.50 KBהורדה
סיכום כל החומר למיצב 2016אחראי מערכת הודעות 09/05/20164.44 MBהורדה
תוכנית לימודים בכימיהענת אליאס 03/12/20122.29 MBהורדה
שאלות לתרגול- כימיה-2013"ענת אליאס 03/12/2012253.83 KBהורדה
תשובות לחוברת אקולוגיהענת אליאסמבחנים03/12/2012162.00 KBהורדה
תכונות המתכות-כיתה מדעית ענת אליאס 03/12/2012594.50 KBהורדה
קפאין פעם -2015 סופיליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
עבודה בטכנולוגיהאחראי מערכת הודעות 16/10/2015335.00 KBהורדה
שאלות בנושא המיםענת אליאסמיצב03/12/2012802.00 KBהורדה
רוצה סיגריה- מאמר אחרוןליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
מגנזיום המינרל שלא נס ליח1- חדש- סופי 2015ליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
גילגולי אנרגיהענת אליאס 03/12/20121.67 MBהורדה
ברזל - מסודר-2015-סופיליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
דף סיכם הגזים שבאווירענת אליאס 03/12/201262.00 KBהורדה
דף נושאים למבחן כיתה ז'ענת אליאסמבחן03/12/201280.00 KBהורדה
אינטראקציה-2ענת אליאס 03/12/2012306.50 KBהורדה
אטוםענת אליאסכימיה03/12/2012450.50 KBהורדה
אנרגיה - מצגתענת אליאס 03/12/2012691.00 KBהורדה
אלכוהול-2015ליר סולומון 25/02/2015לא ידועהורדה
דפי הכנה למיצב 2011ענת אליאס 03/12/2012135.00 KBהורדה
לחץ גזענת אליאס 03/12/201243.00 KBהורדה
טענה ונימוקענת אליאס 03/12/2012997.50 KBהורדה
מבנה החומר ותכוותיו-תורת החלקיקיםענת אליאסמיצב03/12/201289.00 KBהורדה
מאפייני אינטראקציהענת אליאס 03/12/2012306.50 KBהורדה
השפעה אלקטרוסטטיתענת אליאס 03/12/2012265.00 KBהורדה
הגזים שבאוויר- מצגתענת אליאס 03/12/2012391.50 KBהורדה
חוברת דפי חזרה -5.3.2010ענת אליאסדפי חזרה 03/12/20121.27 MBהורדה
זיהוי ואיפיון של אינטראקציהענת אליאסמצגת03/12/2012781.00 KBהורדה
 שכבת ט'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת מסה ונפח ענת אליאס 03/12/20121.05 MBהורדה
משק המים בגוף היצורים החייםענת אליאס 03/12/201263.50 KBהורדה
סיכום הנושאים למיצב -2012ענת אליאס 03/12/2012525.00 KBהורדה
מבנה החומר ותכוותיו-תורת החלקיקיםענת אליאסמיצב03/12/201289.00 KBהורדה
מולקולותענת אליאסכימיה03/12/201282.50 KBהורדה
מחשביםענת אליאס 03/12/201228.50 KBהורדה
תוכנית לימודים בכימיהענת אליאס 03/12/20122.29 MBהורדה
תכונות המתכות-כיתה מדעית ענת אליאס 03/12/2012594.50 KBהורדה
תשובות לחוברת אקולוגיהענת אליאסמבחנים03/12/2012162.00 KBהורדה
שאלות בנושא המיםענת אליאסמיצב03/12/2012802.00 KBהורדה
שאלות לתרגול- כימיה-2013"ענת אליאס 03/12/2012253.83 KBהורדה
שינוי מערכת ליום שישי, 06.05.2011אחראי מערכת הודעות 03/12/201275.00 KBהורדה
מאפייני אינטראקציהענת אליאס 03/12/2012306.50 KBהורדה
גילגולי אנרגיהענת אליאס 03/12/20121.67 MBהורדה
דף סיכם הגזים שבאווירענת אליאס 03/12/201262.00 KBהורדה
דפי הכנה למיצב 2011ענת אליאס 03/12/2012135.00 KBהורדה
אטוםענת אליאסכימיה03/12/2012450.50 KBהורדה
אינטראקציה-2ענת אליאס 03/12/2012306.50 KBהורדה
אנרגיה - מצגתענת אליאס 03/12/2012691.00 KBהורדה
חוברת דפי חזרה -5.3.2010ענת אליאסדפי חזרה 03/12/20121.27 MBהורדה
טענה ונימוקענת אליאס 03/12/2012997.50 KBהורדה
לחץ גזענת אליאס 03/12/201243.00 KBהורדה
הגזים שבאוויר- מצגתענת אליאס 03/12/2012391.50 KBהורדה
השפעה אלקטרוסטטיתענת אליאס 03/12/2012265.00 KBהורדה
זיהוי ואיפיון של אינטראקציהענת אליאסמצגת03/12/2012781.00 KBהורדה
 קישורים חשובים
 מחוונים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
שכבת ז' - רבעון א טור באחראי מערכת הודעות 27/11/2013153.50 KBהורדה
שכבת ז' - רבעון א טור אאחראי מערכת הודעות 27/11/2013204.00 KBהורדה
 ניסיון

ניסיון

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060