ort logo   logo
 רשימת כיתות
 קורסי וידאו במתמטיקה
 הודעות רכז מגמה

שלום לכל תלמידי רונסון

מתמטיקה היא שפה בסיסית של המדע, היא הדרך בה משתמש המדע בכדי לתאר ולהסביר את העולם הסובב אותנו. אריסטו כתב   שהמתמטיקה ניחנה בסדר סימטריה וגבולות ובכך , מציגה את הביטוי הנעלה ביותר ליופי ואסתטיקה.

אתר מחלקת מתמטיקה פותח בפניכם את האפשרות לצפות בחמורי הלימוד . כל תלמיד יכול למצוא את חומרי הלימוד  לפי השכבה בה הוא לומד. כל שעליכם לעשות הוא לבחור את השכבה בה אתם לומדים

פתגמים יפים שווה לקרוא - בזמנכם החופשי בלבד *

 בחינת בגרות במתמטיקה מועד קיץ תשע"ב
 כותרתבעל מסמךתאריך שינוי
פתרון בגרות , קיץ תשע''ב , שאלון 806אנה ליפשיץ24/05/2012
פתרון בגרות , קיץ תשע''ב , 807אנה ליפשיץ24/05/2012
פתרון בגרות חורף תשע''ג , 2013 , שאלון 806אנה ליפשיץ30/01/2013
פתרון בגרות חורף , תשע''ג , 2013 , 807אנה ליפשיץ30/01/2013
 עבודה לתלמידי 4-5 יח"ל העולים ל-י'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 דפי נסחאות
 מיקוד לבגרות
 כותרתבעל מסמך 
 מערכת מבחנים
 כותרתבעל מסמך 
מערכת מבחנים , מחצית א' , תשע''גאנה ליפשיץהורדה
 ספרי לימוד
 תוכניות לימוד
 כותרתבעל מסמך 
אתר תוכניות לימוד מתמטיקהאנה ליפשיץהורדה
 אולימפיאדות במתמטיקה
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060