ort logo   logo

לכל המעוניין לכתוב לעיתון בית ספר מוזמן לשלוח כתבה לכתובת:

ronsoniton@gmail.com

ניתן להשאיר פרטים: שם, כיתה, רעיונות לכתבות ועוד.

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
גדנ"ע יאאחראי מערכת הודעות 06/02/20134.46 MBהורדה
גדנעאחראי מערכת הודעות 06/02/201380.00 KBהורדה
התנדבותאחראי מערכת הודעות 06/02/201380.00 KBהורדה
גדנ"עאחראי מערכת הודעות 06/02/201380.00 KBהורדה
בעקבות לוחמיםאחראי מערכת הודעות 06/02/201380.00 KBהורדה
בעקבות לוחמיםאחראי מערכת הודעות 06/02/201380.00 KBהורדה
גדנ"עאחראי מערכת הודעות 06/02/201380.00 KBהורדה
 Documents
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
כתבות העיתוןאחראי מערכת הודעות 06/02/201380.00 KBהורדה
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060