ort logo   logo
 אולימפיאדה במדעי המחשב

אולימפיאדת מדעי המחשב תשע"ה

3.11.2014

 

פעילות אולימפיאדת מדעי המחשב נערכת כל שנה, החל משנת 1997. הפעילות מיועדת לתלמידים עד גיל 20 המעוניינים באתגר. השלב הראשון בפעילות - שלב א', הוא מבחן של שעתיים הנערך בבתי הספר. מטרתו של שלב זה היא להציג שאלות אתגר ראשוניות בחשיבה אלגוריתמית. אין צורך להכיר תכנות בשלב זה, אלא לבטא מיומנות בזיהוי מאפיינים אלגוריתמיים/מתמטיים של בעיה. התלמידים הטובים בשלב א' יוזמנו לשלב הבא.

 

השלב הבא - התחרות הארצית, כולל כתיבה בשפת תכנות כלשהי או בפסאודו-קוד. הוא ייערך בסוף חודש ינואר השנה באוניברסיטת תל-אביב. הטובים ביותר בתחרות הארצית ייבחרו לשלב מתקדם שייערך כחודש-חודשיים לאחר מכן, ומתוכם ייבחרו ארבעה תלמידים שייצגו את ישראל באולימפיאדה הבין-לאומית. האולימפיאדה הבין-לאומית תיערך בקיץ בקזחסטן. ניסיוננו מלמד שהתלמידים המשתתפים נהנים מחוויית ההשתתפות, בכל שלב, גם אם אינם מגיעים לנבחרת.

 

המבחן יכלול ארבע או חמש שאלות אשר התשובה לכל אחת מהן כוללת ערכים מספריים של תוצאות חישובים אלגוריתמיים. כדאי להכיר את סוג השאלות ומבנה המבחן, ולהגיע מוכנים לשלב א'. כדי להכירם ניתן לראות מבחנים לדוגמה של שלב א' באתר האולימפיאדה שכתובתו: www.tau.ac.il/~cstasks. מבחני שלב א' מופיעים באתר תחת הכותרת "מבחני שלב א' משנים קודמות".  

 

מבחן שלב א' ייערך השנה ביום חמישי 27.11.2014, ה' בכסלו תשע"ה, בשעות 12:00-10:00 בבתי הספר. בבוקר יום זה יועלו ללוח המודעות שבאתר  www.tau.ac.il/~cstasks כמה קישורים – קישור לשאלות המבחן וקישור להנחיות למורים.

 

כתובות לשאלות:   cso.israel@gmail.com – דוא"ל האולימפיאדה
kadman11@gmail.com – דוא"ל הילה קדמן

טלפון לשאלות: הילה – 052-2525527

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל:

ד"ר דוד גינת, אוניברסיטת תל-אביב, טל' 03-6408151, דוא"ל  ginat@post.tau.ac.il

 

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060