ort logo   logo
 הודעות מועצת תלמידים

 

 

 

תלמידים יקרים הקשיבו!הקשיבו!

בקרוב נפרסם את הודעות על מסיבת פורים!!

היו עירניים

 ועדות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 תקנון המועצה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 פעילויות המועצה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 גלרית תמונות
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060