ort logo   logo

 תלמידים יקרים,

 

בפתחה של שנה חדשה אני מקדמת את כלכם בברכת שנה טובה, בטוחה ומוצלחת!

 

גם השנה, אנו ממשיכים את המסורת היפה של ביה"ס ומעניקים לכל תלמיד את יומן התלמיד המבטא את ייעוד ביה"ס להצמיח כל תלמיד כבוגר המכבד את זולתו, מחויב למדינתו ולקהילה בה הוא חי, המכיר את מורשתו ואת ערכי היהדות ובעל יכולת להשפיע על המדינה ועל החברה.

אני קוראת לכם להביא על עצמכם למצוינות אישית ולפעול לקידום החברה ולמעורבות בקהילה.

 

אנחנו, צוות ביה"ס, עושים את מיטב מאמצינו, ליצור עבורכם סביבה לימודית בטוחה ומוגנת המושתתת על חדשנות פדגוגית וטכנולוגית ברמה הגבוהה ביותר, חינוך לערכים ומענה הולם לצרכיו של כל תלמיד.

אני מעודדת אתכם להשתמש ביומן לתכנון זמן יעיל, המאפשר לימודים טובים, חברה, פנאי ותרומה לקהילה.

בברכת שנה טוב ומבורכת לכם ולבני משפחתיכם,

                                                                                                                 טליה ברקוביץ

                                                                                                                  מנהלת ביה"ס

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060