גוטמן אברהםנפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, בן 23 בנופלו.