שוורץ עודדנפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל, בן 21 בנופלו.