קדש (קדושין) בנימיןנפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים, בן 25 בנופלו.