גוטמן אנדרש



נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים, בן 19 בנופלו.