הורנשטיין אברהםנפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים, בן 20 בנופלו.