אבידר יובלנפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים, בן 22 בנופלו.