סדן אהודנפל כטייס בקרב, בסיני, במלחמת יום הכיפורים, בן 21 בנופלו