בינדר יוסףנפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים, בן 31 בנופלו.