בראל (בנעטייה) אברהםנפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, בן 21 בנופלו.