אהלי עודדנפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, בן 19 בנופלו.