גלעדי אמנוןנפל בקרב רפיח במלחמת ששת הימים, בן 22 בנופלו.