מלצר עמוסנפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים, בן 21 בנופלו.