כהן יובלנפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל, בן 18 בנופלו.